wtorek, 13 grudnia 2011

Wyróżnienie "Otwarta szkola"

Nasz projekt został wyróżniony na stronie konkursu MENu "Otwarta szkoła", jako przykład dobrych praktyk!

Zapraszamy do zajrzenia na tę stronę -> ETM. Dobre praktyki

wtorek, 19 lipca 2011

Rezultaty debaty cz.II


Temat IV
  Partycypacja – co to jest i czy warto?
O tym, czym jest partycypacja i jakie są zasady społeczeństwa obywatelskiego, opowiadał młodzieży Pan Paweł Prokop, prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich oraz doradca społeczny Prezydenta Lublina. Rozmowa toczyła się wokół uczestnictwa młodzieży w życiu szkolnym oraz życiu społeczności lokalnej. Młodzież analizowała i dyskutowała nad swoimi doświadczeniami związanymi z angażowaniem się w proces współdecydowania o ofercie, jaką mają dla niej instytucje i organizacje. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że jest to temat trudny i wymaga dodatkowej edukacji nie tylko wśród ludzi młodych, ale także w starszych pokoleniach, które nie zawsze rozumieją, że istotą współuczestnictwa jest równe traktowania wszystkich stron.
Postulaty zaproponowane przez młodzież:
 • podejmowanie działań edukacyjnych i uświadamiających młodych ludzi w kwestii współuczestnictwa w życiu społecznym, samorządności – należy podejmować dodatkowe działania np. spotkania informacyjne, debaty, głosowania, podczas których głos młodzieży jest faktycznie słyszalny.
 • większe zaangażowanie w edukację na temat partycypacji ekspertów, decydentów, osób, które będą umiały wspierać inicjatywy młodzieżowe, które będą traktować młodych jak partnerów przemian społecznych
 • podejmowanie działań edukacyjnych, które będą przeciwdziałały kształtowaniu się postawy roszczeniowej u młodzieży.

Temat V
  Warto być liderem: aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
O przywództwie młodzież rozmawiała z radnym Rady Miasta Lublin, Panem Sylwestrem Tułajewem. Dzięki tej rozmowie młodzi ludzie dowiedzieli się, że edukacja szkolna nie wystarczy do odniesienia sukcesu w życiu zawodowym i społecznym. Lider jest osobą żywo zainteresowaną funkcjonowaniem społeczności lokalnej, zna jej problemy i potrzeby. Jest zdecydowany podejmować odpowiedzialność za proponowane przez siebie rozwiązania. Jeśli społeczność nie ma lidera, trudniej zmieniać jej rzeczywistość, ponieważ większa część ludzi angażuje się w zmiany tylko, jeśli zaproponuje je ktoś inny. Ktoś, do kogo mają zaufanie.

Tematy VI i VII

  Wolontariat – bezinteresowna pomoc, rozwój zainteresowań czy zdobywanie doświadczenia?
oraz
  Jak wolontariat wpłynął na moje życie?

Grupy, w których dyskutowano o wolontariacie młodzieżowym cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzież rozważała różne aspekty bezinteresownej pomocy z Panią Beatą Lachowicz, wiceprezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Panią Justyną Orłowską z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Lublinie, a także Agnieszką Grygo – wolontariuszką wielu programów i akcji. Dwóch wolontariuszy zagranicznych opowiadało o wolontariacie w innych krajach Europy. Dyskusja ta pozwoliła młodym ludziom uświadomić sobie, że wolontariat to nie tylko praca w hospicjach czy z osobami niepełnosprawnymi, ale także inne działania, dzięki którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności pracy w grupie i kontakty osobiste.
Postulaty zaproponowane przez młodzież:
 • jeszcze szersza edukacja i informacja na temat wolontariatu, gdyż ten młodym ludziom nadal kojarzy się z pomaganiem biednym, niepełnosprawnym i zbiórkami darów lub pieniędzy
 • kształtowanie „mody na wolontariat”, która będzie promowała bezinteresowne działania jako pozytywny wyróżnik, możliwość nawiązywania kontaktów społecznych, rozwijania zainteresowań.
Temat VIII
  Czego oczekują pracodawcy, a na czym zależy pracownikom?

Przedsiębiorcy mają inne oczekiwania od potencjalnych pracowników, niż się powszechnie wydaje. Panowie Krzysztof Zakrzewski i Paweł Cwemk z firmy Vico Sp. J. przekonywali młodzież, że cechami najbardziej potrzebnymi w pracy są kreatywność, odpowiedzialność, lojalność oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Braki w wykształceniu czy doświadczeniu są najłatwiejsze do nadrobienia, więc nie koniecznie muszą być dyskwalifikujące. Ważne jest, aby potencjalny pracownik wiedział, w którym kierunku chce się rozwijać oraz co ma do zaoferowania pracodawcy. Panowie podkreślali także fakt, że pracodawcy i szefowie też są ludźmi i wiele ustaleń na linii pracownik-pracodawca zależy od zwykłej rozmowy.

wtorek, 12 lipca 2011

Rezultaty....debata cz. I :-)


DEBATA, czyli dialog usystematyzowany
18 maja o godz. 13:30 budynku Gimnazjum nr 3 rozpoczęła się debata na temat „W jaki sposób młodzież może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?”. Temat interesujący, więc w debacie wzięło udział aż 95 młodych ludzi! Była to niepowtarzalna okazja do rozmowy z ekspertami i osobami decydującymi o kierunkach polityk młodzieżowych na Lubelszczyźnie. Metoda „open space” pozwala uczestnikom konferencji porozmawiać na najbardziej interesujące dla nich tematy. Młodzież zaproponowała osiem tematów, nad którymi dyskutowała z zaproszonymi gośćmi.

Temat I
  Praca dla nastolatków – czy szesnastolatek na szansę na pracę?
Ekspertem, który przybliżał młodzieży zagadnienia rynku pracy dla nieletnich była Pani Małgorzata Antas z Młodzieżowego Biura Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie. Młodzież dowiedziała się, że zgodnie z polskim prawem już od 16 roku życia może podejmować pracę i będzie to praca w oparciu o umowę cywilno – prawną. Aby podjąć taką pracę potrzebne są chęci, zgoda rodziców i zaświadczenie od lekarza. Niestety, okazało się także, że obecnie najczęściej proponowaną pracą jest dystrybucja materiałów reklamowych, natomiast jest to oferta mało atrakcyjna dla młodych ludzi.
Postulaty zaproponowane przez młodzież:
 • obniżenie wieku, w którym nastolatek może podejmować pracę do 14 roku życia – dzięki temu już młodzież gimnazjalna będzie uczyła się gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków, pozna wartość pracy;
 • rozszerzenie katalogu pracy oferowanej nieletnim – młodzież chce zwrócić uwagę, że dystrybucja ulotek nie jest jedynym zajęciem, które może wykonywać nastolatek. Młodzi zaoferowali, że chętnie podejmowaliby prace, takie jak: wyprowadzenia psów na spacer, opieka nad zwierzętami, organizacja czasu wolnego dla dzieci, drobne prace biurowe.

Temat II
  Pomysł na biznes. I co dalej?
Ekspertem w tej grupie był Pan Jacek Piotrowski z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, który przekonywał młodych ludzi, że biznes nie jest dziedziną tylko dla bogatych. Aby odnieść sukces w biznesie należy mieć dobry pomysł, szukać osób i organizacji, które pomogą młodemu przedsiębiorcy oraz wierzyć w powodzenie. Wg naszego eksperta pomysł na biznes może przyjść niespodziewanie, a przyszły przedsiębiorca powinien dobrze orientować się w trendach i nastrojach na rynku. Zauważył on także, że „Pieniądze nie są konieczne żeby wystartować z własnym interesem. Jeśli osoba jest przedsiębiorcza, sama znajdzie pieniądze. Jeśli nie znajdzie, poradzi sobie bez nich”.
Postulaty zaproponowane przez młodzież:
 • ciekawsza formuła zajęć z przedsiębiorczości w szkole oraz zwiększenie oferty edukacji pozaformalnej dotyczącej właśnie tych zagadnień – spotkania z przedsiębiorcami, możliwość obejrzenia, jak firma działa od wewnątrz – sprzyjają kształceniu postaw przedsiębiorczych, wierze we własne możliwości oraz podejmowaniu inicjatyw;
 • programy dla młodych ludzi, takie jak Program „Młodzież w działaniu”, powinny kłaść większy nacisk na edukację finansową i pobudzającą przedsiębiorczość.


 
Temat III
  Co miasto może zrobić dla młodzieży, a co młodzież dla miasta?
Specjalistą w tej grupie był Pan Piotr Choroś, pracownik Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, który zajmuje się współpracą urzędu miasta z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu spotkaniu młodzi ludzie dowiedzieli się, w jaki sposób mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące działań lokalnych oraz na jaką pomoc ze strony władz miasta mogą liczyć. Każda z dzielnic Lublina ma swoją Radę Dzielnicy, która odpowiada za działania w tej dzielnicy. Do nich także młodzież powinna zgłaszać potrzeby społeczności lokalnej.

czwartek, 7 lipca 2011

Rezultaty...gra miejska :-)

Od zakończenia Europejskiego Tygodnia Młodzieży minęły już prawie dwa miesiące. To dobry czas na podsumowanie naszych działań i pochwalenie się rezultatami jakie udało nam się osiągnąć. Czy pamiętacie jeszcze GRĘ MIEJSKĄ, dzięki której przez 2 godziny biegaliście po Lublinie? A wszystko wyglądało tak....


Ania, Magda, Jarek, Michał, Angelika, Paulina, Ignacy, Kamil, Patryk, Ewelina, Kamil i Łukasz wraz z kolegami i koleżankami przygotowali dla młodych lublinian GRĘ MIEJSKĄ, która tematycznie nawiązywała do głównych tematów projektów. Wzięło w niej udział 15 pięcioosobowych drużyn gimnazjalistów, licealistów i studentów. Do pokonania mieli 8 przystanków, a na każdym z nich zadanie do wykonania i rozszyfrowanie wskazówki prowadzącej do kolejnego punktu. Gra trwała 2 godz. a zabawy było co niemiara. Młodzież odwiedziła m.in. :
 • ratusz miejski, gdzie zdobyła informację na temat działalności Młodzieżowej Rady Miasta,
 • siedzibę Fundacji Rozwoju Wolontariatu, która prowadzi program wolontariatu studenckiego, gdzie dowiedziała się w jakie projekty wolontariackie może się zaangażować,
 • miejskie targowisko, gdzie przećwiczyła umiejętności negocjacyjne (tak skutecznie, że uczestnicy pozyskali nożyczki, dwa kilogramy pomidorów, kilka apaszek damskich, dwie latarki, bluzkę damską i parę skarpet męskich :-) )
 • siedzibę Miejskiego Urzędu pracy w Lublinie, gdzie uzyskała wiedzę co należy zrobić aby móc korzystać z jego oferty
 • siedzibę Biura Karier Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, gdzie dowiedziała się, którzy pracodawcy najchętniej zatrudniają studentów
 • siedzibę Radia Lublin, gdzie uzyskała informacje dotyczące obowiązków pracowników radia.
Na zakończenie wszystkie drużyny spotkały się i wymieniły wrażeniami. Uczestnikom
i uczestniczkom bardzo podobała się gra. Padały stwierdzenia, że nie wiedzieli o istnieniu wielu
z tych instytucji, które odwiedzili, nie spodziewali się, że ludzie będą im tak pomocni. Gra była dużym przeżyciem dla 16tki młodych ludzi, którzy ją przygotowywali. Była to pierwsza gra miejska w ich życiu i pierwsze tak duże wydarzenie, które samodzielnie przygotowali. Jak wiele nauczyli się przygotowując to wydarzenie mieliśmy okazję przekonać się w czerwcu, kiedy ta sama grupa przygotowała grę terenową dla dzieci ze szkoły podstawowej. W widoczny sposób podniósł się poziom współpracy w grupie i samoorganizacji. Zwiększył się także poziom zaufania do własnych pomysłów i przekonanie, że nawet bardzo młodzi ludzie są w stanie realizować duże inicjatywy.

poniedziałek, 30 maja 2011

Relacje uczestników debaty Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Lublinie

W ramach naszego projektu odbyły się warsztaty dziennikarskie dla gimnazjalistów i licealistów. Ich uczestniczki postanowiły zebrać i opublikować wrażenia innych uczestników debaty i warsztatów. Oto one:


Aleksandra Zając
Gimnazjum nr 3
W Lublinie, w Gimnazjum nr 3 odbył się Europejski Tydzień Młodzieży, zorganizowany przez Fundacje KReAdukacja. Odbyła się debata, podczas której poruszono np. temat wolontariatu. "Było to wyjątkowe spotkanie dla młodzieży i szansa dla nich by wrazić swoją opinię na temat własnych pomysłów i potrzeb" - tak twierdzi A. Szadziewska, nauczyciel-bibliotekarz w owym gimnazjum. Uczniowie i goście wyszli z sali z uśmiechami na twarzach. Poznali wielu ludzi, którzy mogliby pomóc im się rozwijać m.in Pan Sylwester Tułajew z Rady Miasta Lublin. Byli także goście z zagranicy. "Było fajnie, dowiedziałam się dużo ciekawych rzeczy" - tak twierdzi uczennica Gimnazjum nr 3.


Michalina Tokarska
Gimnazjum nr 3
W dniu 18.05.2011 r.w Gim. nr.3 w sali 206 odbyły się warsztaty kreatywności. W zajęciach prowadzonych przez Panią Paulinę Sowę uczestniczyło 6 osób. Wszystko odbywało się w przyjemnej atmosferze gier i zabaw. Młodzież dzieliła się swoimi ciekawymi pomysłami. W 2-osobowych grupach toczyła się rywalizacja na punkty. Pani animatorka organizowała ciekawe konkursy. Uczestnicy pytani o wrażenia odpowiadali, że jest bardzo
ciekawie i zabawnie.Ada Samsoniuk
Gimnazjum nr 3
Dnia 18 maja 2011r. w środę odbyły się warsztaty, które były przeznaczone dla młodzieży z Gimnazjum nr 3 jak i innych szkół. Do wyboru były m.in warsztaty kreatywności, które prowadziła pani Paulina Sowa. Zajęcia miały
na celu głównie pobudzenie kreatywności, szybkiego myślenia i odpowiedzi na pytania najprostszymi sformułowaniami. Uczestnicy wydarzenia zapytani czy podobają im się owe warsztaty chóralnie odpowiedzieli "tak".Ada Wójcik
Gimnazjum nr 3
Dnia 18 maja 2011r. w Gimnazjum nr 3 przy ulicy Nałkowskich 110 został uczczony Europejski Tydzień Młodzieży. Uczestniczyli w nim uczniowie różnych szkół oraz goście z zewnątrz prowadzący całe wydarzenie.
Po oficjalnych powitaniu uczestnicy poszli dyskutować na wybrane przez nich tematy. Debata trwała półtorej godziny. Po tym czasie wszyscy zebrali się, aby podsumować swoją pracę. Następnym punktem programu były warsztaty. Monika Mirosław, jedna z uczestniczek powiedziała - "Bardzo miła atmosfera, spokojnie".
Zaprezentowała stworzony przez siebie malunek. Jej nauczycielka, które uczyła malowania twarzy, podzieliła się ze mną swoją opinią - "Uczennice są bardzo pojętne i dobrze się z nimi pracuje".


Edyta Machulak
Gimnazjum nr 3
18.05.2011r. w środę, w Gimnazjum w Lublinie odbyło się spotkanie młodzieży, którego punktem kulminacyjnym były warsztaty dotyczące różnego rodzaju zainteresowań. Uczestniczyła w nich młodzież miasta Lublin.
Spotkanie zorganizowane było przez Fundację KReAdukacja. Celem wydarzenia było zdobycie wiedzy na temat potrzeb młodych ludzi i pobudzenia w nich tak ważnej cechy jaką jest kreatywność.Warsztaty były bardzo ważne dla młodzieży. Uczestniczki zajęć gry na bębnach powiedziały, że zajęcia były ciekawe i inspirujące. Jednocześnie stwierdziły, że muzyka nie będzie ich sposobem na życie i przyszłą pracę.


Magdalena Igras
VIII Liceum Ogólnokształcące
Dnia 18.05 w Gimnazjum nr 3 w Lublinie zostały zorganizowane warsztaty malowania twarzy. Wszystko to odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Warsztaty były przeprowadzone przez panią Ewelinę Zajączkowską. Uczestnikami byli gimnazjaliści i licealiści. Specjalne farbki, pędzelki i woda to to czym młodzież lubi się bawić. "Całkiem fajne uczucie malować komuś po twarzy" - komentuje jedna z uczestniczek warsztatów.Anna Kolasińka
VIII Liceum Ogólnokształcące
18.05.2011r. w Gimnazjum nr 3 w Lublinie odbyły się warsztaty bębniarskie. Uczestniczą w nich uczniowie gimnazjum oraz goście z innych lubelskich szkół. Warsztaty prowadzone były przez Pana Marcina Kojdera. Uczestnicy mieli okazje zagrać na bębnach : kubańskich, afrykańskich i tureckich. Nauczyli się 2 rytmów afrykańskich oraz kilku podstawowych uderzeń. Pomimo tego że warsztaty się skończyły, uczestnicy nie chcą rozstawać się z bębnami. To bardzo odprężające - mówi Kasia, jedna z uczestniczek.

niedziela, 15 maja 2011

Media o ETM w Lublinie

Zapraszamy do przesłuchania zapowiedzi na temat Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2011 w Lublinie! Szczegóły w zakładce "Multimedia ETM".